Logowanie

PREWENCJA

 

1. Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane:

- zawiadomienie w formacie .doc

- zawiadomienie w formacie .pdf

 


2. Wzór wniosku - potwierdzenie interwencji Państwowej Straży Pożarnej

 


3. Ewakuacja w placówkach oświatowych

Poniżej udostępniamy przykładową dokumentację dot. ćwiczeń ewakuacyjnych, dzięki uprzejmości autora: st. bryg. Sławomira Zdrenki - Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach

- wzór zawiadomienia o terminie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych

- program dotyczący przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych

- protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji obiekcie

 


4. Instrukcja do wydawania opinii o imprezach masowych przez Państwową Straż Pożarną opracowana przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP

 


5. Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy

- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 z dnia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie z dnia 21.01.2013 r. - wytyczne organizacyjno-techniczne

- załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 z dnia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie z dnia 21.01.2013 r. - wniosek do KP PSP

 


6. Wytyczne dla operatu przeciwpożarowego opracowanego w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 


7. Podejrzana przesyłka

- Procedura działania instytucji otrzymującej podejrzaną przesyłkę

- Algorytm postępowania i współdziałania służb w przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzanej przesyłce

 


7. Zasady bezpieczeństwa pożarowego w okresie żniw