Logowanie

Telefony wewnętrzne pracowników Komendy Powiatowej PSP w Kościanie

 

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy:

kpt. Jacek Donaj
     tel. 65 322 42 84
  
Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Kościanie:

     tel. 65 322 42 90
  
st. kpt. Łukasz Jędrzejewski
st.kpt. Violetta Rybczyńska                       mł. kpt. Przemysław Ruskowiak
kpt. Marcin Siejek
mł. asp. Łukasz Roszak

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG):

mł. bryg. Rafał Zimniak (p.o. d-ca)
     tel. 65 322 42 94

mł. kpt. Szymon Klemenski (p.o. z-ca)
     tel. 65 322 42 93

Dowódcy zmian służbowych:

Zmiana I


Zmiana II

Zmiana III

     tel. 65 322 42 95

mł. kpt. Wojciech Kaźmierczak (d-ca)
asp. sztab. Andrzej Jurga (z-ca)

Wakat (d-ca) 


asp. sztab. Sławomir Flis  (z-ca)

Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych:

mł. bryg. Radosław Klefas
     tel. 65 322 42 85
st. kpt. Piotr Hegyi
     tel. 65 322 42 86

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych:

st. sekc. Łukasz Jurga
     tel. 65 322 42 88

sekc. Dawid Kryś
     tel. 65 322 42 89

Główny księgowy:

kpt. Alina Suchora-Donaj
     tel. 65 322 42 87

Samodzielne stanowisko pracy
ds. kadrowych:

mgr Honorata Kurzawa
     tel. 65 322 42 83

Samodzielne stanowisko pracy
ds. organizacyjnych:

Małgorzata Dudek
     tel. 65 322 42 80