Logowanie

Telefony wewnętrzne pracowników Komendy Powiatowej PSP w Kościanie

 

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy:

mł. bryg. Radosław Klefas
     tel. 65 322 42 84
  
Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Kościanie:

     tel. 65 322 42 90
  
st. kpt. Łukasz Jędrzejewski
st. kpt. Violetta Rybczyńska
kpt. Przemysław Ruskowiak

st. kpt. Marcin Siejek
asp. Łukasz Roszak

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG):

kpt. Szymon Klemenski (d-ca JRG)
     tel. 65 322 42 93

st. kpt. Jacek Donaj (z-ca d-cy JRG )

     tel. 65 322 42 94

Dowódcy zmian służbowych:

Zmiana I


Zmiana II

Zmiana III

     tel. 65 322 42 95

wakat (d-ca)
asp. sztab. Andrzej Jurga (z-ca)

wakat (d-ca) 


asp. sztab. Sławomir Flis  (z-ca)

Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych:

st. kpt. Piotr Hegyi
     tel. 65 322 42 85
kpt. Bartosz Napierała
     tel. 65 322 42 86

Samodzielne stanowisko pracy
ds. kwatermistrzowsko-technicznych:

mł. asp. Łukasz Jurga
     tel. 65 322 42 88

Sekcja ds. finansowych

st. kpt. Alina Suchora-Donaj
     tel. 65 322 42 87

st. sekc. Dawid Kryś
     tel. 65 322 42 89

Samodzielne stanowisko pracy
ds. kadrowych:

Honorata Kurzawa
     tel. 65 322 42 83

Samodzielne stanowisko pracy
ds. organizacyjnych:

Małgorzata Dudek
     tel. 65 322 42 80