Logowanie

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

kpt. Alina Suchora-Donaj

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych

 Honorata Kurzawa

  

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych  

 

Małgorzata Dudek  


 

 Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. bryg. Radosław Klefas

st. kpt. Piotr Hegyi 

 


Wydział operacyjno - szkoleniowy

kpt. Jacek Donaj

 

 

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych 

mł. asp. Łukasz Jurga

 


sekc. Dawid Kryś