Logowanie

Człowiek w silosie

Nowopowstały obiekt – mieszalnia pasz firmy GPR Michel Sp. z o.o. zlokalizowany w miejscowości Bruszczewo koło Śmigla stał się miejscem  ćwiczeń zastępów PSP oraz OSP z KSRG powiatu kościańskiego.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia i warsztaty ratownicze

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu 2014 roku Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza PSP w Kościanie przeprowadziła szkolenie z zakresu taktyki postępowania ratowniczego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w obiektach typu: studnie, szamba, wykopy znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

Czytaj więcej...

Warsztaty pożarowe w powiecie kościańskim

Pożary wewnętrzne to zagadnienie szczególnie groźne. Co roku w Polsce w takich okolicznościach ginie wciąż nawet kilkaset osób. Tylko szybkie odnalezienie zagrożonych ludzi i ich sprawna ewakuacja może uratować życie. Jednostki straży pożarnej muszą ciągle doskonalić swe umiejętności aby działanie w sytuacji realnego zagrożenia było sprawne i skuteczne.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia i warsztaty ratownicze

Bardzo pracowitą mieli minioną sobotę strażacy z powiatu kościańskiego. Tym razem to jednak nie zły los był powodem jakiś długotrwałych i trudnych działań lecz ćwiczenia ratownicze. Plan organizacji ćwiczeń w formie warsztatów rodził się od pewnego czasu. Działania w tym zakresie jednak znacznie przyspieszyła konieczność przygotowania jednostek do wykonywania czynności podstawowych z zakresu różnych dziedzin ratownictwa.

Czytaj więcej...

Jednostki w powiecie ćwiczą na lodzie

Do kalendarzowej wiosny minie jeszcze wiele dni. Na zbiornikach wodnych pozostały resztki pokrywy lodowej, które kuszą amatorów wędkarstwa a i innych ciekawskich nie brakuje. Niestety nie brakuje też  co roku tragedii, które rozgrywają w takich miejscach. Scenariusz często bywa powtarzalny. Osłabiony lód nie wytrzymuje już ciężaru ludzkiego ciała i ktoś wpada do wody.

Czytaj więcej...