Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w czerwcu

Każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń z gazami technicznymi oraz ratownictwa wodnego.

 

Czytaj więcej...

Ćwiczenia w Krzywiniu

W miniony czwartek 11 czerwca  o godzinie 9.15 na teren Wytwórni Pasz ”Lira” w Krzywiniu wjechały strażackie wozy. Przed budynkiem administracyjnym i produkcyjnym zgromadzili się  pracownicy przebywający na terenie zakładu, którzy opuścili swe miejsca pracy w związku
z ogłoszonym alarmem.

Czytaj więcej...

Podsumowanie doskonalenia zawodowego za miesiąc maj 2015

W miesiącu maju 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG PSP Kościan zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:
Każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zapoznano się z rodzajami pożarów lasów oraz taktyki działań ratowniczo gaśniczych podczas pożarów obszarów zalesionych.

Czytaj więcej...

Styczniowe doskonalenie zawodowe Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kościanie.

Styczniowe szkolenia rozpoczęto od ćwiczeń ze sprzętem pneumatyczny oraz wysokościowym. Ćwiczono podnoszenie i stabilizację pojazdów oraz techniki alpinistyczne przy pomocy nowo zakupionego sprzętu ratownictwa wysokościowego. Kolejne dni to doskonalenie technik ratownictwa na lodzie. Strażacy ćwiczyli podejmowanie osób tonących pod którymi zarwał się lód.

Czytaj więcej...

Realizacja doskonalenia zawodowego w grudniu 2014 r.

Początki grudnia przyniosły ze sobą pierwsze przymrozki, które spowodowały, że akweny pokryły się cienką warstwą nośnego już lodu. Sytuacja ta dała znać kościańskim strażakom, że należy już postawić w pełnej gotowości bojowej sprzęt służący do ratownictwa lodowego.

Czytaj więcej...

Realizacja doskonalenia zawodowego – listopad

W listopadzie oprócz szkolenia wynikającego z miesięcznych planów doskonalenia zawodowego na każdej zmianie służbowej przeprowadzono cykl szkoleń mających na celu zapoznanie się z działaniami ratowniczo – gaśniczymi w zdarzeniach z udziałem skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

Czytaj więcej...

Ćwiczenia praktyczne

W miesiącu  październiku kościańscy strażacy realizowali plan doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym oraz ratownictwa  w studniach kanałach i wykopach. Ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego realizowano w pomieszczeniach Komendy PSP w Kościanie i polegały na zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych przed dalszą emisją.

Czytaj więcej...