Logowanie

DOSKONALENIE ZAWODOWE JRG W MIESIĄCU LUTYM

W miesiącu lutym zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu gazów płynnych propan – butan oraz acetylenu. Zajęcia polegały na ocenie zagrożenia, możliwościach podjęcia działań ratowniczych jak również doskonaleniu technik wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w styczniu

W miesiącu styczniu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa lodowego. W zajęciach organizowanych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Kościanie uczestniczyły również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kościańskiego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w listopadzie

 Listopad to miesiąc intensywnych ćwiczeń strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Kościanie. Nieczynne już zakłady przetwórstwa mięsnego w Kościanie stanowiły idealny poligon dla realizacji doskonalenia zawodowego w każdej dziedzinie ratownictwa.

Czytaj więcej...

Kolejne ćwiczenia

Kościańscy strażacy nie zwalniają tempa w doskonaleniu swych ratowniczych umiejętności. Kolejnym intensywnym dniem ćwiczeń był miniony wtorek 24 listopada. Od kilku miesięcy za zgodą obecnego właściciela ratownicy mają możliwość korzystania z obiektów nieczynnych zakładów mięsnych przy ul. Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w październiku

W miesiącu październiku zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu pożarów wewnętrznych. Zajęcia zostały poprzedzone wykładem z zakresu charakterystyki pożarów, zasad bezpieczeństwa podczas zdarzeń, zabezpieczenia ratowników, sposobów podejmowania osób poszkodowanych  oraz udzielania im pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG we wrześniu.

Miesiąc wrzesień w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie był okresem, w którym tematami przewodnimi była neutralizacja i usuwanie wycieków substancji ropopochodnych, pożary budynków oraz ratownictwo wysokościowe.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w sierpniu

W miesiącu sierpniu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa podczas wypadków i katastrof w komunikacji. Zajęcia zostały poprzedzone wykładem z zakresu ratownictwa technicznego, zasad bezpieczeństwa podczas zdarzeń oraz sposobów podejmowania poszkodowanych oraz udzielania im pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Ćwiczymy wspólnie na wodzie

Wzmożone działania jednostek straży pożarnych związane między innymi z porą roku i wykonywanymi pracami polowymi nie zwalniają ratowników od przedsięwzięć szkoleniowych. Wszak powszechnie znana jest prawda, że trening czyni mistrza…

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w lipcu

W miesiącu lipcu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego. Ćwiczenia zostały poprzedzone wykładem z zakresu ratownictwa wodnego oraz działań poszukiwawczych. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas tego typu zdarzeń, sposoby podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...