Logowanie

Doskonalenie zawodowe w listopadzie

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu listopadzie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony zaopatrzeniu wodnemu, ratownictwu medycznemu oraz ratownictwu wodnemu.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w październiku

W miesiącu październiku tematyka związana z kwalifikowaną pierwszą pomocą zdominowała zajęcia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Kościanie. Strażacy realizowali również zajęcia poświęcone ratownictwu medycznemu, armaturze wodnej oraz współdziałaniu ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe we wrześniu

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony ratownictwu wodnemu oraz medycznemu. Realizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego realizowali tematykę planu szkoleń oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych na akwenach wodnych znajdujących się w obszarze działania grupy.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w sierpniu

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony ratownictwu medycznemu, wysokościowemu oraz współdziałaniu ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w lipcu

W lipcu 2016 roku zgodnie z programem doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie realizowali następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w czerwcu

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu czerwcu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie kontynuowali realizację tematów związanych z ratownictwem medycznym oraz ćwiczenia z organizacji i taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń na wodzie - współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w maju

W ramach doskonalenia zawodowego, w miesiącu maju strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony ratownictwu medycznemu oraz współdziałaniu z SGRWN.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia w kościańskim Inspektoracie ZUS

Kolejnym miejscem ćwiczeń kościańskich strażaków był Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kościanie. Scenariusz opracowano w taki sposób aby walor edukacyjny dotyczył nie tylko ratowników ale również pracowników placówki.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniu zmiany służbowe realizowały zajęcia szkoleniowe z zakresu pożarów lasów na terenie Nadleśnictwa w Kościanie. Zajęcia polegały na przedstawieniu sposobów dysponowania podmiotów do działań gaśniczych z wykorzystaniem map oraz możliwościami szybkiej lokalizacji źródła pożaru. W ramach doskonalenia dokonano rozpoznania dróg pożarowych oraz zbiorników ppoż. na obszarach leśnych gminy Kościan.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w marcu

W miesiącu marcu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu pożarów w budynkach wysokich. Zajęcia polegały na ocenie zagrożenia, możliwościach podjęcia działań ratowniczych jak również doskonaleniu technik wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Czytaj więcej...