Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG Kościan w miesiącu czerwcu

       Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza miesiącu czerwcu przeprowadziła dla całego stanu osobowego szkolenie na symulatorze Fire Dragon 3000. Symulator daje okazję doskonalenia technik gaśniczych pożarów wewnętrznych, poruszania się po pomieszczeniach objętych ogniem i  wysoką temperaturą. Możliwość skorzystania symulatora miały również jednostki OSP z terenu powiatu.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG Kościan w miesiącu kwietniu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w miesiącu kwietniu doskonaliła swoje umiejętności realizując bloki tematyczne między innymi z zakresu stabilizacji, cięcia, rozpierania, podnoszenia i przemieszczania elementów pojazdów, maszyn, urządzeń elementów konstrukcji i instalacji. Każda zmiana służbowa miała możliwość działań pod okiem liderów z zakresu ratownictwa technicznego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG Kościan w miesiącu marcu

Miesiąc marzec był okresem w którym realizowano bloki tematyczne obejmujące: środki gaśnicze, pożary wewnętrzne w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, sprzęt ratowniczy wykrywczo – pomiarowy oraz ratownictwo medyczne. Podczas szkoleń omawiane także były aspekty związane  z ratownictwem wysokościowym takie jak dotarcie ratownika na wysokość za pomocą dostępnego sprzętu czy też zastosowanie trójnoga ratowniczego. W miesiącu marcu nie zabrakło również szkoleń dla naszych kolegów druhów ochotników.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG Kościan w miesiącu styczniu

Miesiąc styczeń był okresem w którym realizowano głównie blok tematyczny związany z ratownictwem wodno-lodowym. Omówiono i przećwiczono zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie bądź innym obszarze wodnym z uwzględnieniem prowadzenia asekuracji ratowników prowadzących działania bezpośrednio na wodzie (lodzie) lub w jego sąsiedztwie; sposoby niesienia pomocy osobom, pod którymi załamał się lód; udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas hipotermii.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniustrażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej realizowali tematykę z zakresu:
- ratowania i ewakuacji ludzi i zwierząt,
- pożarów w obiektach przemysłowych oraz rolnych,
- sposobów dostarczania wody podczas zwalczania pożarów,
- wypadków masowych.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w marcu

Miesiąc marzec był okresem w którym realizowano bloki tematyczne obejmujące: środki gaśnicze, pożary wewnętrzne, sprzęt wykrywczo – pomiarowy, ratownictwo medyczne.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w miesiącu lutym

W miesiącu lutym strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie. Strażacy przećwiczyli sposoby ratowania i podejmowania osób pod którymi zarwał się lód przy wykorzystaniu różnych technik i sprzętu. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego zgodnie z planem doskonalenia zawodowego realizowała tematykę związaną z pracą pod wodą w warunkach zimowych.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w miesiącu styczniu

Styczeń 2017 roku był okresem w którym realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo medyczne, techniczne, chemiczne oraz techniki zwalczania pożarów wewnętrznych jak również techniki działań podczas wypadków.

Czytaj więcej...