Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniu zrealizowano bloki tematyczne obejmujące zagadnienia z zakresu: taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego.

 

Doskonalenie zawodowe strażacy rozpoczęli od ćwiczeń z agregatami oddymiającymi. Utrwalono zasady BHP podczas obsługi agregatów oraz parametry techniczne urządzeń.

Podczas zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy szkolili się ze zdarzeń związanych z nagłym zatrzymaniem krążenia. Doskonalono postępowanie u dzieci oraz niemowląt.

Szkolenia obejmowały również ratownictwo techniczne. Zapoznano się z techniką Cross Ramming, czyli uzyskiwaniem przestrzeni wokół osoby poszkodowanej, uwięzionej w pojeździe.

Zajęcia prowadzono także w studniach i zagłębieniach, gdzie należało wydobyć osoby poszkodowane z zastosowaniem posiadanego sprzętu.

Strażacy uczestniczyli w rozpoznaniu operacyjnym obiektu „Zajazdu u Dudziarza” w Kościanie. Celem zajęć było zapoznanie się z charakterystyką obiektu, zagrożeniami występującymi na jego terenie, możliwościami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym, sprawdzeniem dróg dojazdowych do budynku oraz możliwością prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

  • 20190522_1
  • 20190522_2
  • 20190522_3
  • 20190522_4
  • 20190522_5
  • 20190522_6
  • 20190522_7
  • 20190522_8

Opracowanie: kpt. Wojciech Kaźmierczak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót