Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG

W styczniu realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo wodno- nurkowe, techniczne, medyczne, wysokościowe, łączność oraz taktykę zwalczania pożarów.

Podczas zajęć z zakresu taktyki zwalczania pożarów szkolono strażaków z procesu rozwoju pożaru oraz zjawisk występujących w procesie spalania. Z zakresu ratownictwa wysokościowego strażacy szkoleni byli z obsługi i poprawnego wykorzystania skokochronu ratowniczego. Równocześnie szkolono się z udzielania pomocy osobom poszkodowanym w sytuacji upadku z wysokości przy pomocy defibrylatora oraz prowadzenia korespondencji radiowej. Strażacy zapoznali się również z budową nowoczesnych pojazdów oraz zagrożeniami związanymi podczas działań z autami hybrydowymi i elektrycznymi. Podczas ćwiczeń na obszarach zalodzonych strażacy doskonalili swoje umiejętności z zakresu organizacji działań ratowniczych, wyposażenia oraz technik podejmowania poszkodowanego.

  • 20190225_1
  • 20190225_2
  • 20190225_3
  • 20190225_4
  • 20190225_5
  • 20190225_6
  • 20190225_7
  • 20190225_8

Opracowanie: kpt. Szymon Klemenski - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót