Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG

W miesiącu październiku i listopadzie realizowano następujące bloki tematyczne: ratownictwo wodno-nurkowe, ratownictwo techniczne, medyczne, techniki gaszenia pożarów wewnętrznych.

Podczas zajęć szkoleniowych z zakresu techniki gaszenia pożarów doskonalono podawanie prądów gaśniczych wody i piany gaśniczej z wykorzystaniem prądownic, wytwornic i z sytemu PRO-PAK.

Tematyka związana z ratownictwem medycznym obejmowała zadania z zakresu opatrywania ran, urazów głowy, brzucha i miednicy.

Październik i listopad to także szkolenie podstawowe druhów ochotników z technik i sposobów podawania prądów gaśniczych wody i piany gaśniczej. Omówiono grupy pożarów i rodzaje  gaśnic, ich zastosowanie w teorii jak i praktyce.

 

  • 20181206_01
  • 20181206_02
  • 20181206_03
  • 20181206_04
  • 20181206_05
  • 20181206_06
  • 20181206_07
  • 20181206_08
  • 20181206_09
  • 20181206_10

Opracowanie: kpt. Szymon Klemenski - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót