Logowanie

Doskonalenie zawodowe – wrzesień 2018

W miesiącu wrześniu realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo wodno-nurkowe, techniczne, medyczne, sprzęt pomiarowy oraz techniki zwalczania pożarów w obiektach. Doskonalono również techniki dotarcia ratownika do poszkodowanego uwięzionego np. w studni lub w wykopie. Podczas zajęć szkoleniowych z zakresu technik gaśniczych przećwiczono różne rodzaje stanowisk gaśniczych, ich budowę i zastosowanie w budynkach mieszkalnych i publicznych.

W trakcie ćwiczeń medycznych skoncentrowano się na udzielaniu pomocy osobom poparzonym w pożarach, jak również porażonych prądem. W trakcie wykładu z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego omówiono niesienie pomocy osobom tonącym oraz techniki dotarcia do poszkodowanych. Techniki stabilizacji pojazdów i ich podnoszenie przy użyciu poduszek pneumatycznych ratownicy ćwiczyli na pojazdach gaśniczych. Strażacy zapoznali się również z budową nowoczesnych pojazdów oraz zagrożeniami związanymi podczas działań z samochodami  hybrydowymi i elektrycznymi. Przećwiczono także obsługę i parametry dostępnego sprzętu pomiarowego będącego na wyposażeniu jednostki. Na zakończenie miesiąca strażacy wspólnie omówili sprawy bieżące  oraz przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia.

  • 20181016_1
  • 20181016_2
  • 20181016_3
  • 20181016_4
  • 20181016_5

Opracowanie: asp. sztab. Sławomir Flis - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót