Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG Kościan w miesiącu lipcu

W miesiącu lipcu realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo wodno- nurkowe, medyczne, techniki zwalczania pożarów oraz techniki działań podczas wypadków drogowych z wykorzystaniem podestu ratowniczego.

W czasie zajęć szkoleniowych z zakresu technik gaśniczych ćwiczono podawanie prądów wody za pomocą drabiny mechanicznej. Równocześnie wykorzystywano sprzęt przeznaczony do ratownictwa wysokościowego. Ze względu na fale upałów,  które wystąpiły w minionym miesiącu i związaną z tym dużą ilością utonięć na akwenach wodnych,  szczególną uwagę poświęcono przygotowaniom do udzielania pomocy zarówno na wodzie jak i pod wodą. W warunkach „suchych” przećwiczono obsługę centralek do łączności podwodnej oraz porozumiewanie się z nurkami za pomocą lin. Na „mokro” przeprowadzono nurkowanie w warunkach nocnych.

  • 20180821_1
  • 20180821_2
  • 20180821_3
  • 20180821_4

Opracowanie: kpt. Wojciech Kaźmierczak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót