Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG Kościan w miesiącu czerwcu

       Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza miesiącu czerwcu przeprowadziła dla całego stanu osobowego szkolenie na symulatorze Fire Dragon 3000. Symulator daje okazję doskonalenia technik gaśniczych pożarów wewnętrznych, poruszania się po pomieszczeniach objętych ogniem i  wysoką temperaturą. Możliwość skorzystania symulatora miały również jednostki OSP z terenu powiatu.

Dalsza część szkolenia w miesiącu czerwcu skupiała się na tematyce stabilizacji, cięcia, rozpierania, podnoszenia i przemieszczania elementów pojazdów, maszyn, urządzeń, elementów konstrukcji i instalacji. Końcówka miesiąca to tematyka związana z pożarami lasów i terenów wiejskich co okazało się w stu procentach trafionym tematem gdyż już w pierwszym dniu szkolenia zajęcia praktyczne odbyły się na realnych zdarzeniach. Kościańscy strażacy w czerwcu brali udział w trzech pożarach związanych ze żniwami, dwa pożary słomy i ścierniska po kombajnie, oraz  pożar zboża na pniu w połączeniu z lasem. Przeprowadzono dwie lustracje na obiektach. Na terenie powiatu funkcjonują dwa duże zakłady piekarniczo–cukiernicze.
Rozpoczyna się okres wakacyjny co skłania nas do skupienia się na tematyce związanej z bezpieczeństwem na akwenach wodnych i działaniami ratowniczymi na wodzie i pod wodą. Oby ten okres był dla nas wszystkich bezpieczny.     

  • 20180713_1
  • 20180713_2
  • 20180713_3

Opracowanie: kpt. Szymon Klemenski - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót