Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG

 Miesiąc wrzesień i październik związane były ze szkoleniem z taktyki zwalczania pożarów, w której poruszano zagadnienia:
- technika resetu pożaru – założenia a rzeczywistość,
- pożary wewnętrzne i możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych znajdujących się na wyposażeniu jednostki.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniu zrealizowano bloki tematyczne obejmujące zagadnienia z zakresu: taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w marcu

Plan doskonalenia zawodowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w marcu obejmował zagadnienia z zakresu  kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego, łączności, taktyki gaszenia pożarów. Strażacy uczestniczyli w rozpoznaniu operacyjnym obiektu firmy Mlekovita oraz zajęciach sportowych. Prowadzili również zajęcia dla druhów w ramach kursu podstawowego strażaka OSP.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe

W lutym realizowano między innymi następujące bloki tematyczne obejmujące zagadnienia z zakresu: ratownictwo wodno- nurkowe na lodzie, ratownictwo medyczne, ratownictwo wysokościowe.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG

W styczniu realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo wodno- nurkowe, techniczne, medyczne, wysokościowe, łączność oraz taktykę zwalczania pożarów.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia na lodzie

Przełom stycznia i lutego to szereg ćwiczeń z zakresu działań ratowniczych na obszarach zalodzonych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kościańskiego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG

W miesiącu październiku i listopadzie realizowano następujące bloki tematyczne: ratownictwo wodno-nurkowe, ratownictwo techniczne, medyczne, techniki gaszenia pożarów wewnętrznych.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe – wrzesień 2018

W miesiącu wrześniu realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo wodno-nurkowe, techniczne, medyczne, sprzęt pomiarowy oraz techniki zwalczania pożarów w obiektach. Doskonalono również techniki dotarcia ratownika do poszkodowanego uwięzionego np. w studni lub w wykopie. Podczas zajęć szkoleniowych z zakresu technik gaśniczych przećwiczono różne rodzaje stanowisk gaśniczych, ich budowę i zastosowanie w budynkach mieszkalnych i publicznych.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w sierpniu

W miesiącu sierpniu bloki tematyczne szkoleń obejmowały:

- ratownictwo wodno-nurkowe w ramach którego doskonalono technikę ubierania się nurka w suchy skafander przed wejściem do samochodu, a także zabezpieczenie nurka podczas działań ratowniczych. Do ćwiczeń tych zaangażowani byli również strażacy nie wchodzący w skład specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Ma to na celu usprawnienie szybszego wyjazdu zastępu do zdarzenia,

Czytaj więcej...