Logowanie

Ślubowanie – bardzo ważna chwila

     W strażackiej służbie nie brakuje chwil, które pamięta się do końca życia. Niektóre są wzniosłe, inne z kolei są trudne i przykre. Do tych pierwszych z pewnością należą ślubowanie, ukończenie kolejnych etapów edukacji, promocje, awanse czy wyróżnienia. Te drugie związane są najczęściej z traumatycznymi wydarzeniami, związanymi z akcjami. Jednak każdy z nas pamięta to jak zaczynała się służba. 

     W piątek 31 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie w obecności kierownictwa Komendy, strażaków zmian służbowych oraz systemu codziennego i pracowników cywilnych dwóch nowych adeptów sztuki pożarniczej złożyło ślubowanie.

     Komendant Powiatowy mł. bryg. Robert Natunewicz na wstępie uroczystości uświadomił zebranym jaką wagę przybiera słowo „służba” w kontekście wykonywania obowiązków strażaka dla ratowania zagrożonego życia i mienia. Uwypuklił różnicę pomiędzy wykonywaniem obowiązków w służbie i pracy. Zaznaczył, że każdy z nas ślubując bierze na swe barki ogromne zobowiązanie gotowości do poświęceń. Nie chodzi tu tylko o poświęcanie tego co mamy najważniejsze czyli życia i zdrowia. Aby być prawdziwym ratownikiem z krwi i kości musimy niekiedy zmienić swe dotychczasowe życie np. mniej czasu spędzać z najbliższymi, zmienić miejsce zamieszkania, pełnić służbę w tym czasie gdy inni świętują. Taka jest rzeczywistość kogoś, kto chce nieść pomoc innym i być profesjonalnym w swym działaniu.

      Na komendę prowadzącego st. kpt. Jacka Donaja na front szyku wystąpili str. Mariusz Leśniak oraz str. Eryk Zajcher i w obecności zebranych wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Później nastąpiło podpisanie aktów, które jako jedne z pierwszych dokumentów trafią do akt osobowych.

     Na zakończenie Komendant Powiatowy pogratulował ślubującym i życzył im aby dochowali roty ślubowania. Życzył im także szybkiego przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, awansów oraz tego, by to co do tej pory było ich marzeniem, teraz stało się spełnieniem planów i zamierzeń, dla dobra osób potrzebujących ratunku oraz całej Państwowej Straży Pożarnej.

  • 20200203_1
  • 20200203_2
  • 20200203_3
  • 20200203_4

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler – KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót