Logowanie

Na początek ferii spotkanie w Rakoniewicach

W miniony piątek 24 stycznia br. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Całe przedsięwzięcie miało na celu zaakcentowanie faktu, że rozpoczyna się okres dwutygodniowej przerwy nauki w szkołach, który powinien być czasem bezpiecznego wypoczynku.

Jednym z punktów spotkania była lekcja edukacyjna z udziałem młodzieży uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym w Opalenicy. Część zajęć przeprowadzili strażacy z KP PSP w Kościanie kpt. Bartosz Napierała i mł. asp. Hubert Wawrzyniak. W swym przekazie posługiwali się zakupionymi w ubiegłym roku mobilnymi symulatorami zagrożeń. Zwracali uwagę na to jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas pobytu w domu ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji urządzeń grzewczych. Nie zabrakło także wyraźnego zaznaczenia zagadnień związanych z tlenkiem węgla. W ramach tej części zachęcano do wyposażania domów i mieszkań w czujki tlenku węgla i detektory dymu. W dalszej części zajęć przedstawiciel KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim w oparciu o symulator budynku użyteczności publicznej przedstawił zasady bezpiecznej ewakuacji z tego typu obiektów.

W kolejnej części piątkowego spotkania udział wzięli szczególni Goście w osobach Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusza Matczaka. Wojewoda Wielkopolski i Komendant Wojewódzki PSP w swej prelekcji zwrócili uwagę, że rozpoczynające się ferie mają być czasem bezpiecznego relaksu i wypoczynku. Prosili aby młodzież wzięła pod uwagę przekaz i rady strażaków. To bez wątpienia pozwoli na to by ten czas był bezpieczny. Wojewoda Wielkopolski podkreślił, że poruszane sprawy są jednym z priorytetów jego działań i zapowiedział już wkrótce powołanie rady ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Po prezentacji możliwości sali edukacyjnej, znajdującej się w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa Pan Wojewoda wraz z Komendantem Wojewódzkim przekazali młodzieży czujki dymu.

  • 20200124_1
  • 20200124_2
  • 20200124_3

Opracowanie: mł. asp. Dawid Kryś - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót