Logowanie

Uczestnicy obozu MDP w kościańskiej Komendzie

W czwartek, 8 sierpnia Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła 44-osobowa grupa młodzieży z obozu strażackiego w Starych Oborzyskach wraz z opiekunami. Uczestnikami obozu są uczniowie szkół podstawowych z powiatu kościańskiego oraz z Sulęczyna – gminy zaprzyjaźnionej z Gminą Kościan.

Spotkanie było doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz do zapoznania młodzieży z zasadami wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przedstawili zasady bezpiecznego posługiwania się ogniem oraz zagrożenia wynikające z nieostrożności. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, podczas których przedstawiliśmy zasady ewakuacji z budynków w trakcie pożaru. Po zakończeniu lekcji funkcjonariusze oprowadzili grupę po Komendzie, tłumacząc jednocześnie jej funkcjonowanie. Największym zainteresowaniem cieszyło się pomieszczenie stanowiska kierowania, w którym dyżurny omówił swoją pracę oraz zapoznał uczestników obozu z zasadami korzystania z numerów alarmowych.

  • 20190813_1
  • 20190813_2
  • 20190813_3

Opracowanie: kpt. Bartosz Napierała - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót