Logowanie

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu strażacy rozpoczęli od ćwiczeń z drabinami pożarniczymi, które znajdują się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Utrwalono parametry oraz zasady BHP podczas ich sprawiania.

Podczas zajęć z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażacy szkolili się z ewakuacji osób poszkodowanych z aut na desce ortopedycznej.

Szkolenie obejmowało również dział ratownictwa technicznego. Omówiono systemy bezpieczeństwa biernego - rodzaje, rozmieszczenie oraz zakres ochrony a także karty ratownicze pojazdów.

Tematem zajęć było także prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych
w okresie letnim w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.
W miesiącu lipcu zorganizowano także nurkowania nocne na bazie nurkowej w Starkowie
 j. Dominickie

  • 20190812_1
  • 20190812_2
  • 20190812_3
  • 20190812_4
  • 20190812_5
  • 20190812_6
  • 20190812_7
  • 20190812_8

Opracowanie: mł. asp. Dawid Dąbrowski - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót