Logowanie

Uczestnicy obozu MDP Nietążkowo w kościańskiej Komendzie

W środę, 24 lipca, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła 19-osobowa grupa członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nietążkowie, wraz z opiekunami. Odwiedziny odbyły się przy okazji trwającego obozu strażackiego organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nietążkowie.

Spotkanie było doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, podczas których przedstawiliśmy zasady bezpiecznego posługiwania się ogniem, omówiliśmy jak unikać i jak reagować na ewentualne zagrożenia związane z pożarem. Uczestnicy obozu ćwiczyli poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu i ewakuację z płonącego budynku.

Po zakończeniu lekcji, funkcjonariusze oprowadzili grupę po Komendzie, tłumacząc jednocześnie jej funkcjonowanie. Największym zainteresowaniem cieszyło się pomieszczenie stanowiska kierowania, w którym dyżurny omówił swoją pracę oraz zapoznał uczestników obozu z prawidłowym korzystaniem z numerów alarmowych. Oczywiście nie obyło się bez zwiedzania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, gdzie młodzież mogła zobaczyć sprzęt jakim dysponuje jednostka.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, przeprowadzili zajęcia praktyczne na basenie w Śmiglu. Młodzież została zapoznana z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz udzielania pomocy tonącym.

To tylko jeden z wielu intensywnych dni uczestników obozu. Młodzi druhowie codziennie uczestniczą w zajęciach sportowych, przygotowują się do zawodów sportowo-pożarniczych, ćwiczą rozwinięcia bojowe i korzystanie ze sprzętu ratowniczego. Opiekunowie obozu zaplanowali w programie między innymi wycieczkę do salki edukacyjnej „Ognik” w JRG 7 w Poznaniu czy zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Każdego dnia obóz odwiedzają druhowie z lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych, udostępniając sprzęt do ćwiczeń i szkoląc młodych adeptów.

  • 20190726_1
  • 20190726_2
  • 20190726_3
  • 20190726_4

Opracowanie: kpt. Bartosz Napierała - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót