Logowanie

Spotkanie służb ratowniczych powiatu kościańskiego

14  listopada  w siedzibie Komendy Powiatowej Policji  w Kościanie odbyło się spotkanie podmiotów i służb ratowniczych powiatu kościańskiego. Oprócz gospodarzy i  reprezentacji miejscowej Komendy Powiatowej PSP  w spotkaniu udział wzięły osoby z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Miejskiej, pomocy społecznej,  lokalnych samorządów  oraz zarządcy dróg.

Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącej współpracy związanej z usuwaniem skutków zdarzeń. Podsumowano działania w okresie letnim i zaplanowano współdziałanie w zbliżającym się okresie zimowym. Szeroko omawiano obieg informacji związany z obsługa zdarzeń.  Nie zabrakło także zagadnień związanych z funkcjonowaniem  numerów alarmowych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Omówiono zasady udzielania pomocy osobom bezdomnym w okresie występowania niskich temperatur. Zarządcy dróg przedstawili przygotowanie do utrzymania dróg w okresie zimowym. W trakcie spotkania zaplanowano także wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz akcje profilaktyczno – edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Uczestnicy narady  stwierdzili, że w przyszłości należy kontynuować wymianę doświadczeń i integrację środowisk podczas tego typu spotkań.

 

  • DSCN5375
  • DSCN5382

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót