Logowanie

Kościańscy strażacy podsumowali 2017 rok

       W dniu 6 lutego br. odbyła narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w 2017 roku. Zaproszenie na naradę przyjęło grono gości nadzorujących jej działalność, reprezentujących podmioty i instytucje współpracujące z tutejszą Komendą i wspierające  bieżącą działalność.

 

Naradę swą obecnością uświetnili między innymi:

- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu mł. bryg. Dariusz Matczak,
- Starosta Kościański – Bernard Turski,
- Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego - Paweł Buksalewicz,
- Burmistrz Kościana – Michał Jurga,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana – Piotr Ruszkiewicz,
- Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła,
- Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Jacek Nowak,
- Przedstawiciel Burmistrza Gminy Czempiń – Marzena Stam - Włodarczak,
- Przedstawiciel Burmistrza Śmigla – Wojciech Olejnik,
- Powiatowy Kapelan Strażaków – ks. Wojciech Słomiński,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Ewa Beba,
- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie - Piotr Zielonka,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan – Maciej Cudak,
- Przedstawiciel Dyrektora SP ZOZ w Kościanie – Gracjan Piotrowski,
- Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski,
- były Komendant Powiatowy PSP w Kościanie – st. bryg. w st. spocz. Jarosław Tomaszewski,
- Komendant Straży Miejskiej w Kościanie – Maciej Szymczak,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Tomasz Grzelczyk,
- Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów kol. Hieronim Schwarz,
- Prezes OSP Kościan – dh Hubert Bartkowiak.

       W zasadniczej części narady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie st. kpt. Robert Natunewicz wraz ze swym zastępcą st. bryg. Andrzejem Zieglerem przedstawili syntetyczne sprawozdanie z działalności Komendy za 2017 rok, które wsparte zostało pokazem multimedialnym.

       Komendant w swym wystąpieniu wyraził serdeczne podziękowanie Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz samorządowcom za odczuwalne i realne wsparcie, które w prosty sposób przekłada się na lepsze wyposażenie a w efekcie końcowym na poziom i skuteczność prowadzonych działań.

       Zabierając głos Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak odniósł się do danych zawartych w sprawozdaniu. Podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za całoroczną służbę i pracę. Zaznaczył, że miniony rok był szczególnie trudny ze względu na anomalie pogodowe i znaczny wzrost ilości zdarzeń w całym województwie wielkopolskim. Słowa podziękowania skierował także do członków ochotniczych straży pożarnych za ich udział w działaniach i gotowość do niesienia pomocy bliźnim, uznając to jako niezbędny komponent systemu bezpieczeństwa. Skierował także słowa podziękowania do przedstawicieli samorządu powiatowego i samorządów gminnych za wspieranie działań Komendy. Gratulując przekazał informację, że kościańska Komenda zajęła III miejsce we współzawodnictwie prowadzonym w ramach systemu zarządzania jakością w Wielkopolsce. Życzył także utrzymania wysokiego poziomu wykonywania zadań w 2018 roku oraz realizacji ambitnych planów. Miłym akcentem było także wręczenie nagród uznaniowych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego dla mł. asp. Szymona Kaźmierczaka oraz mł. ogn. Artura Józefowskiego - członków specjalistycznej grupy ratownictwa wodno - nurkowego, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację szkoleń dla strażaków z komend, które przypisano do terenu działania grupy. Szkolenia te odbyły się we wrześniu ubiegłego roku.

       Starosta Kościański Bernard Turski wysoko ocenił ubiegłoroczną pracę Komendy i podziękował za całość działań w zakresie bezpieczeństwa. Podkreślił rolę Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych jako głównych podmiotów w zakresie prowadzenia szeroko pojętego ratownictwa oraz miejsca w powiatowym systemie bezpieczeństwa. Życzył, by wszystkie działania kończyły się szczęśliwymi powrotami do strażnic. Jednocześnie zadeklarował wspieranie działań inspirowanych przez Komendę, które w prosty sposób przekładają się na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Kościańskiej.

      Dh Tomasz Grzelczyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie pogratulował działalności Komendy w minionym roku oraz wyraził nadzieję na dalszą bardzo dobrą współpracę.

       Po tej części narady Goście wraz z załogą Komendy przeszli do garażu, gdzie po poświęceniu przez ks. Wojciecha Słomińskiego zaprezentowano sprzęt zakupiony w minionym roku.

 

LINK do skrótu podsumowania

 

  • 20180206_1
  • 20180206_2
  • 20180206_3
  • 20180206_4
  • 20180206_5
  • 20180206_6

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót