Logowanie

OSP Głuchowo zmierza w stronę systemu

18 stycznia Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. kpt. Robert Natunewicz oraz Prezes OSP Głuchowo druh Jan Ratajczak podpisali trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Tak więc powoli spełniają się wieloletnie starania druhów  oraz wielu innych osób. Głuchowo to jedna z większych miejscowości na terenie gminy Czempiń. W minionych latach druhowie tej jednostki wyjeżdżali do akcji po kilkadziesiąt razy. Interweniują nie tylko w obrębie własnej gminy. Ze względu na swe położenie stosunkowo często wyjeżdżają też do akcji na drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław. A przecież wkrótce powstanie droga ekspresowa S-5…

Fakt budowania nowej drogi szybkiego ruchu był jednym z czynników, który zadecydował o tym, że kilka lat temu podjęto decyzję aby OSP Głuchowo aspirowała do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Zagrożenia generowane w transporcie to z pewnością ważny czynnik aczkolwiek nie jedyny. W pobliżu miejscowości zlokalizowany zostanie węzeł umożliwiający wyjazd na jezdnie w obydwóch kierunkach. Zastępy jednostki szybko będą mogły docierać do miejscowości nie tylko na terenie powiatu kościańskiego ale również na teren powiatu poznańskiego.

Samo planowanie i „chciejstwo” nie wystarczą. Konieczny jest wysiłek wielu osób. Strażacy wiedzą, że system ratowniczy musi być przygotowany na nowe wyzwania. Powinien on wyprzedzać to co przynosi życie, aby zagrożenia nas nie zaskakiwały. Inspiracje i wizje Komendy Powiatowej PSP w Kościanie znalazły posłuch wśród druhów jednostki oraz we władzach gminy. Wspólne działania spowodowały, że to co sobie kilka lat temu założono, dziś zaczyna się urzeczywistniać. Po doposażeniu jednostki w niezbędne pojazdy i sprzęt, po wybudowaniu nowej strażnicy oraz przejściu szeregu szkoleń przyszedł czas na to aby formalnie wyrazić wolę przystąpienia jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Porozumienie jest niezbędne do tego aby Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP mógł wystąpić do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z formalnym wnioskiem o włączenie jednostki do systemu.

Wierzymy, że dotychczasowy dorobek oraz aktualna działalność ratownicza znajdą uznanie w oczach przełożonych a efektem tego będzie decyzja o włączeniu jednostki OSP Głuchowo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

  • 20180119_1
  • 20180119_2

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót